PageTitle

Branko Hírek

Diákmunka: mikor kell járulékot fizetni és mikor nem?

 

Járulékmentessé tenné a kormány a diákok foglalkoztatását. A Pénzügyminisztérium által jegyzett, február végén kiadott Versenyképességi stratégia legalábbis felveti ennek a lehetőségét is. A javaslatcsomag a diákszövetkezeteken keresztüli munkavállaláshoz hasonlóan mentesítené a munkavállalói járulék megfizetése alól a fiatalokat a közvetlen foglalkoztatás esetén is. A munkaadók pedig mentesülnének a szociális hozzájárulási adó és – mivel a nappali tagozaton tanuló diákok saját jogon ellátottak – a járulékok megfizetése alól. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében időkorlátokat szabnának, alapesetben úgy, hogy a járulékmentesség csak 24 év alattiak esetében járna, de más korlátokat is bevezetnének. Fontos azonban, hogy nem csak egyetemistákat, de a középiskola mellett nyári munkát végző diákokat is érintené a rendelkezés.

A kormány javaslata a tervek szerint akár már ebben az évben valósággá válhat, ám egyelőre ennél bonyolultabb szabályok vannak hatályban. 

– A diákok nagy része iskolaszövetkezeteken keresztül vállal munkát, ahol már most sem kell a megszerzett jövedelem után járulékokat fizetni. A kifizetett munkabér ugyanakkor nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni – ennek levonása, bevallása és befizetése az iskolaszövetkezetre hárul, az éves adóbevallás elkészítése azonban már a diák felelőssége (akár a NAV által összeállított bevallási tervezet felhasználával). 

– Ha egy tanulót munkaviszonyban foglalkoztatnak, akkor egyelőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk adózási szempontból, mint bármely más munkavállalóra. Ez nem csak azt jelenti, hogy ők is 15 százalékos szja-t fizetnek, de azt is, hogy biztosítottá is válnak és a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosulttá válnak. Vagyis pénzbeli ellátásokra – így például táppénzre – is jogosultságot szereznek, illetve a majdani nyugdíj számításánál is figyelembe veszik a jövedelmüket.

– A diákok által végzett munka történhet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is. Ide tartozik, ha a tanulókkal megbízási szerződést kötnek. Ebben az esetben önálló tevékenységből származó jövedelemről van szó, amelynél lehetséges költségelszámolás. A diákok nyilatkozhatnak a 10 százalékos költséghányad vagy a tételes költségelszámolás alkalmazásáról, ha ezt nem teszik, a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembe vételével állapítja meg az adóelőleget. Ezek a diákok nem lesznek automatikusan biztosítottak, ehhez az kell, hogy havi díjazásuk elérje a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra nézve annak 30-ad részét. Jelenleg a minimálbér összege 149 000 forint, ennek 30 százaléka 44 700 forint. Ha nem egész hónapban foglalkoztatják a diákokat, akkor a díjazás egy napra jutó összegének az 1 490 forintot kell elérnie ahhoz, hogy biztosítottak legyenek. Ebben az esetben a díjazásból levonják az összesen 17 százaléknyi járulékot, az 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot azonban nem kell fizetni. 

– Diákokat egyszerűsített foglalkoztatás keretében is lehet alkalmazni, itt szintén nincsenek különleges előírások. Például őket is mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára és alkalmi munkára lehet alkalmazni egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 napig, egy éven belül pedig kilencven napig. A munkavállaló diákokat nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség nem terheli, és bár bérjövedelemről van szó, az éves adóbevallásban csak akkor kell feltüntetniük, ha a bevétel meghaladja az úgynevezett mentesített keretösszeget. Ebben az esetben is csak a keretösszeget meghaladó rész után kell fizetni.

– A diákmunka másik tipikus esete a korrepetálás vagy gyermekfelügyelet, amely adózási szempontból háztartási munkának (hivatalos nevén adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak) minősül, ha azt természetes személyek vagy közeli hozzátartozó megbízásából látják el. A tanulók ebben az esetben sem leszne biztosított, és a tevékenységéért kapott jövedelem után adót és járulékokat sem kell fizetniük. Az alkalmazónak ugyanakkor be kell jelenteni őket, és meg kell fizetnie a regisztráicó díját is, és ha a diák kéri, akkor a munkáltató köteles részére a kifizetett munkabérről igazolást adni, mellyel a későbbiekben igazolni tudja, hogy honnan származik a keresete.

 


Előző                    Hírek                    Következő