PageTitle

Branko Hírek

Szja-fizetés: határidők 2019-ben

 

Megváltozik az egyéni vállalkozók szja-bevallása 2019-től: akárcsak az ilyen tevékenységet nem folytató magánszemélyek esetében, az éves adóbevallás benyújtására és az adó megfizetésére vonatkozó határidő ettől az évtől február vége helyett május 20-a lett. Ez az idei adózási naptár legfontosabb változása, amelynek a legfőbb magyarázata az, hogy ettől az évtől (a 2018-as jövedelem esetében) már ennek az adózói körnek is készít adóbevallás-tervezetet a NAV.

Természetesen nem ez azonban az egyetlen adózási határidő, amelyet a jövedelemadó esetében figyelembe kell venni, a legfontosabbak gyűjtöttük össze. 

Személyi jövedelamadó-előleg

A munkáltatóknak és kifizetőknek az elszámolt/kifizetett hónapot követő hónap 12. napjáig kell bevallaniuk és megfizetniük a NAV felé a levont adóelőleget. Az év végi elszámoláskor a korábban  megállapított és levont adó különbözetét szintén a következő hónap (január) 12-ig kell megfizetni. Ha a visszatérítés meghaladja az utolsó havi kötelezettséget, akkor visszaigényelhetik az összeget úgy, hogy a következő bérfizetésnél már a rendelkezésükre álljon. 

A nem kifizetőtől származó jövedelmet szerző természetes személyek, az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők, illetve az átalányadózást választó adózók az adóelőleget negyedévente, a következő hónap 12-ig fizetik, szja-bevallást azonban csak évente kell benyújtaniuk. 

Személyi jövedelemadó

Természetes személyeknek (legyen szó akár vállalkozókról), mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezett természetes személyeknek május 20-ig kell bevallaniuk és megfizetniük az előző évre vonatkozó adót. Ugyanez a határidő vonatkozik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra (ekho) is, abban az esetben, ha az ekhót a kifizető az szja-val azonos határidőben (tehát a következő hónap 12-ig) levonja és megfizeti, és erről év végén tájékoztatja az adózót.

A munkáltatóknak, kifizetőknek a bevallás kitöltéséhez szükséges összesített igazolást január 31-ig kellett kiállítaniuk, míg a kedvezményekhez kapcsolódó igazolást február 15-ig. Az igazolások és a NAV által elkészített tervezet alapján a természetes személyek – köztük tehát ettől az évtől már az egyéni vállalkozók is – teljesíthetik adóbevallási kötelezettségüket, de elkészíthetik maguk is a 18SZJA jelű nyomtatványon. Adóbevallási tervezet akkor készül, ha a magánszemélyeknek van olyan jövedelmük, amely munkáltatóktól, kifizetőktől származik – az alapja az általuk benyújtott bevallás. Vagyis sok ilyen esetben a tervezet nem lehet teljes, hiszen az áfaalanyoknak, őstermelőknek, vállalkozóknak egyéb jövedelmük is keletkezik, amellyel ki kell egészíteniük, ráadásul az elszámolási módszert is maguk választhatják meg. 

A tervezet március 15-től áll rendelkezésre az ügyfélkapuval rendelkező adózók számára. Ha valakinek nincs ilyen, március 18-tól kérhető a tervezet postai úton történő megküldése. Ha valaki április 30-ig nem javít a tervezeten, az ügyfélkapun (vagy postán) értesítést kap a visszatérítendő vagy befizetendő adó összegéről, a tervezet esetleges ellentmondásairól, hibákról. A külföldi személyek szintén április 30-ig nyilatkozhatnak arról, hogy Magyarországon nem terheli őket adókötelezettség. (Ezt elsősorban a nemzetközi egyezmények alapján tehetik meg.)

Ha valaki május 20-ig nem módosítja a bevallás-tervezetet, akkor az minősül bevallásnak. És – hívja fel a figyelmet a NAV –, ha később mégis javítja, vagy új bevallást nyújt be, ám korábban nem kért engedélyt arra, hogy ezt a május 20-i határidőn túl tegye (erre például abban az esetben van mód, ha valamilyen okból határidőre nem áll rendelkezésre a bevalláshoz minden dokumentum), érvényes bevallásnak az elsőként leadott minősül. Ha valaki időben és megfelelő indoklással jelzi a késést, a bevallás leadására november 20-ig van lehetősége. Ez tehát azt is jelenti, hogy az adóbevallás-tervezete addig nem minősül végleges bevallásnak.

 


Előző                    Hírek                    Következő