PageTitle

Branko Hírek

Adómentes jövedelmek

 

Értesülésként jelent meg nemrég a sajtóban az a hír, hogy a háromgyerekes anyák jövedelme mentesülhetne a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Ez egyelőre ötlet csupán, ám számtalan olyan jövedelemtípus van, amelyek után ma sem kell megfizetni az szja-t.

Az adómentes jövedelmeket a Személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete sorolja fel. A hosszú listából a gyakoribb elemeket szedtük össze.

Nem kell szja-t fizetni több állami vagy társadalombiztosítótól kapott jövedelempótlék után. Ilyen például az árvaellátás, a házastársi pótlék, a szociális támogatás és segély, az állami vagy önkormányzati, gyermekeket érintő ellátások, például a nevelési díj és a nevelőszülőket megillető ellátmány, a gyed, a gyes, az anyasági és a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj vagy az utógondozási ellátás. A rokkantsági vagy a vakoknak járó járadék, a fogyatékossági támogatás és egyéb gondozási díjak (például hadi vagy nemzeti gondozási díj) szintén adómentesek. Nem csak állami segélyek lehetnek adómentesek, de nem kell fizetni például a munkáltatótól kapott temetési segély vagy önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély után sem.

A lakáshoz kapcsolódóan több támogatás adómentes: a rászorulóknak nyújtott pénz mellett ilyen a lakáscélú hitel után járó állami (kamat)támogatás, a költségvetés terhére nyújtott közműfejlesztési vagy rezsitámogatás, a lakás-takarékbetét után jóváírt kamat, illetve az október közepén elfogadott törvénymódosítás előtt megkötött betétek után járó állami támogatás is. A nemzeti otthonteremtési közösségeknél nincs változás, ott továbbra is adómentes minden támogatás, juttatás és azok hozama. A lakáscélra a munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő támogatás után sem kell adót fizetni, de csak az építési, korszerűsítési költség 30 százalékáig, illetve a legutóbbi négy évben maximum 5 millió forintig, és a méltányolható lakásigényt figyelembe véve. Az év végéig még adómentesen kínálhat a munkáltató mobilitási célú lakhatási támogatást – ez a cafeteria szinte valamennyi elemével együtt 2019-től már jövedelemként fog adózni. 

A közcélú juttatások körében adómentes például a közhasznú vagy közalapítványból annak céljával összhangban kifizetett összeg (például tanulmányi ösztöndíj vagy szociális segély), a sportolóknak különböző jogcímen nyújtott támogatások (ilyen a Gerevich-ösztöndíj vagy az olimpiai járadék). Fontos, hogy az alapítványoknál munkavégzés után szerzett jövedelem után már kell adót fizetni. 

Vannak egyes tevékenységek, amelyek önmagukban adómentesek. Ilyen a diplomáciai kiváltságokat élvező nemzetközi szervezetek által kifizetett napidíj, a külföldi ösztöndíj, a belföldi oktatási intézményben vendégtanárként, illetve külföldi oktatási intézményben tanuló külföldi diák belföldi szakmai gyakorlatán kapott jövedelem. A nagy elismerések után sem kell adót fizetni – igen, a Nobel-díj és a Kossuth-díj egyaránt adómentes. (És a lottón vagy más szerencsejátékon elért összegek is.)

Nem csak az alapítványi vagy a külföldi, de a nappali tagozaton az intézményben kifizetett ösztöndíj is adómentes, akárcsak a tankönyv- és jegyzettámogatás vagy a kollégiumi lakhatást segítő összegek, illetve a gyakorlati (duális képzés esetén az elméleti és gyakorlati) képzésre kifizetett juttatás értékéből a minimálbért meg nem haladó rész. Az EU által támogatott oktatási és kutatási programokban kapott pénz is adómentes, akárcsak a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési támogatása.

Nem kell adót fizetni a felszolgálási díj, illetve a felszolgálóként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után. A szociális szövetkezetek tagjainak pedig a nem pénzbeli juttatások (például élelmiszer) adómentesek.

A következő fő kategória a kártérítéseké. Az elemi károk vagy bűncselekmények áldozatául esett magánszemélyek számára segélyként, támogatásként nyújtott pénz ugyanúgy adómentes, mint a kártalanításként kifizetett összegek, vagy az az összeg, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagjának egyéni számláján hozamként ír jóvá. A nyugdíj-előtakarékossági számlán elért hozam kivétele a tagság tizedik éve után adómentes. Nem kell szja-t fizetni azon juttatás után sem, amelyet, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély.

Adómentes a magánszemélyek által szerzett örökség, az átváltáskor keletkezett árfolyamnyereség (feltéve, hogy ez nem üzletszerű tevékenység keretében történik), a váláskor ingó, ingatlan, jog vagy értékpapír megváltásából származó jövedelem, a gyógyszerkísérlet vagy szervadomány során szerzett jövedelem, a Diákhitel után kapott célzott kamattámogatás, a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által a kezelt vagyon terhére juttatott vagyoni érték, bizonyos feltételek teljesülésekor az elengedett követelések, a praxisjog átruházásáért kapott ellenérték is. 

Új intézkedésként az első sikeres nyelvvizsga és idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi díjának, illetve a KRESZ-vizsgának a visszatérített összege után sem kell adót fizetni, ahogy a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett Diákhiteltartozás után sem.

Adómentes a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha a haszonbérlet eléri az öt évet, az átruházás után pedig abban az esetben nem kell adót fizetni, ha magánszemély olyan regisztrált magánszemélynek adja el, aki azt legalább öt évig hasznosítja.

Adómentes jövedelem a nyugdíj is – a nyugdíjasoknak egyéb, alkalmazottként jövedelmük után viszont már adózniuk kell, igaz, 2019-től csak az szja-t kell megfizetniük. Ingatlan eladásából származó jövedelem után abban az esetben 0 százalékos az szja, ha az eladás a megszerzést követő legalább ötödik évben történik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottaknak sem kell adót fizetniük, ha napi jövedelmük nem haladja meg az egy napra eső minimálbér kétszeresét. Azok, akik nem szereztek adóköteles jövedelmet, nem csak fizetniük nem kell, de bevallást sem kell benyújtaniuk.

 


Előző                    Hírek                    Következő