PageTitle

Branko Hírek

Önellenőrzés: egy lehetőség (majdnem) mindenkinek

 

Az önellenőrzésre minden adózónak joga van, az eljárás lényege pedig az, hogy ha egy adóellenőrzés előtt tárja fel – és közli a hatósággal –, hogy nem megfelelően vallotta be adókötelezettségét, akkor helyesbíthet. Ezzel nem csak egy bírságot kerülhet el, de utólag  igényelhet így olyan adókedvezményt is, amelyet korábban elmulasztott.

2018-tól változik az önellenőrzés rendszere is. Újdonság, hogy január elsejétől lehetőség van az önellenőrzés előzetes bejelentésére. Ez azért kedvező, mivel a bejelentést követően az adóhatóság 15 napig nem indíthat ellenőrzést a bejelentésben szereplő időszakra és adónemre. (Egy időszakra és adónemre csak egy bejelentést lehet tenni.)

Az alapszabályok azonban nem változnak, nézzük, mire érdemes ügyelni. Először is az önellenőrzésre elévülési időn belül van mód, vagyis ha megfeledkeztünk egy adókedvezményről, öt naptári éven belül igényelhetjük. Fontos viszont, hogy az önellenőrzés – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az elévülést megszakítja, azaz újra kezdődik.

A bevallás önellenőrzéssel történő módosítására természetesen a bevallásra előírt határidő előtt is van mód, a fizetés határideje akkor természetesen a törvényben előírt határidő. Egyéb esetben az adózónak az önellenőrzéssel egy időben nem csak az esetleges elmaradt adó megfizetését várja el a hatóság, de önellenőrzési pótlékét is. Ugyanis a lehetőség nem ingyenes. Mégis megéri, hiszen az adózó az önellenőrzéssel mentesül az adóbírság, mulasztási bírság, illetve a késedelmi pótlék alól. Vagyis a késedelmi pótlék az önkéntes jogkövetéssel a felére vagy ismételt önellenőrzés esetén a háromnegyedére csökken ilyenkor.

A pótlék kivételes méltányosságból kérelemre mérsékelhető, ha az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, ha a helyesbítés az adó visszatérítése iránti igénnyel jár, illetve ha a helyesbítést a munkáltató vagy a kifizető késedelmes, esetleg hibás igazolása, bevallása miatt kell megtenni. Ennek persze az ellenkezője is lehetséges: ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követően feltárja, hogy a magánszemély jogszerű eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja, és az adókülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, illetőleg a következő kifizetéskor levonja. 

A helyesbítés dokumentációjához az önellenőrzési pótlék számítását is mellékelni kell, illetve indokolni is kell a helyesbítést, az ehhez tartozó bizonylatokat, dokumentumokat pedig elévülési időn belül meg kell őrizni. Az önellenőrzés összegének alsó határa ezer forint, magánszemély esetében az szja-nál vagy helyi adónál azonban már 100 forintos tételnél is elképzelhető. 

Természetesen nem lehet akkor önellenőrzést kérni, ha az adózó egyáltalán nem nyújtott be adóbevallást. Az tehát hivatalosan nem is önellenőrzés, hanem késedelmes bevallás – más kérdés, hogy később ezt is lehet korrigálni. Az sem önellenőrzés, ha valaki nem az összeget korrigálja, hanem más hibát javítana.

Akkor sem lehet önellenőrzést kérni, ha a NAV már ellenőrzést folytat egy cégnél, és az adóhatóság által utólagosan megállapított adót, támogatást sem lehet helyesbíteni, ahogy a megállapított jogsértéseket sem. Az persze előfordulhat, hogy az adózó az ellenőrzés után tár fel új körülményt, de ebben az esetben ismételt vizsgálatot kérhet, erről pedig a NAV dönt. Az önellenőrzést a hatóság is kezdeményezheti, pontosabban erre felhívhatja az adózó figyelmét, ebben az esetben harminc napig nem kezdeményez ellenőrzést. 

Néhány adó esetében speciális szabályok vonatkoznak az önellenőrzésre. A társaságiadó-előleget, az innovációs járulékelőleget és az energiaellátók jövedelemadóját az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészíteni, erről ugyanezen időpontig bevallást kell benyújtani. Ezen előlegek bevallása során elkövetett tévedés az önellenőrzés szabályai szerint nem módosítható, ezt egyedi szabályok szerint teheti meg az adózó. Sajátos a környezetterhelési díjelőleggel kapcsolatos szabályozás is. Alapesetben itt sincs mód önellenőrzésre, kivéve ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert.

Nem önellenőrizhető, csak adózói javítással helyesbíthető a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó részére forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó termékdíj átalány fizetésére kötelezettek részére rendszeresített bevallás, ahogy a növekedési adóhitel várható összegére jutó adóelőleg bevallása során elkövetett tévedés sem. A növekedési adóhitel adójának hat részletét ellenben önellenőrzéssel helyesbíteni lehet.


Előző                    Hírek                    Következő