PageTitle

Branko Hírek

Kiva: kinek éri meg választani? Miért éri meg választani?

 

Talán soha nem volt még olyan adónem, amelyet egy kormány ennyire reklámozott volna, mint a kisvállalati adó, a kiva. A NAV most az év végén egy kiva-kalkulátort is közzétett, sőt levélben is tájékoztatta az adózókat arról, mennyit spórolhatnak a kivával. A népszerűsítés mellett azonban a feltételei is egyre kedvezőbbé válnak az adózási formának, amely a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást és a társasági adót váltja ki, és mértéke 2017-ben 14, jövőre viszont már 13 százalék. 

Az adó alapja a vállalkozásból kivont osztalék és a tőkeműveletek egyenlege, vagyis a nyereséget és a béreket azonos – utóbbi esetében igen kedvező – kulccsal terheli. Az is kedvező, hogy a vagyonnövekedésre fordított profit nem növeli az adóalapot.

Az adóalapot növeli viszont a kifizetett osztalékon kívül a tőkekivonás, a pénztár tárgyévi növekménye, az adóalanyiság idején bármikor kiszabott bírság, pótlék összege, de az elengedett követeléseké is. Csökkentő tétel tehát a tőke bevonása (elsősorban a tőkeemelés), a kapott osztalék, a pénztár tárgyévi csökkenése. (A pénztár esetében az úgynevezett mentesített érték – vagyis az összes bevétel 5 százaléka, de legalább egymillió forint – alatti mozgásokat nem kell figyelembe venni.)

A kiva alapja fő szabály szerint nem lehet kisebb a személyi kifizetéseknél. Az ennél kisebb egyenleg elhatárolt veszteséget képez, amelynek összege a következő években csökkenti a pozitív egyenleget. Kivétel ez alól a beruházás: az új beruházások terhére az adózó a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkentheti az adóalapját – ebben az esetben a veszteség értelemszerűen nem vehető figyelembe a következő években.

A kivát nem csak azoknak a vállalkozásoknak ajánlják, amelye beruházásra készülnek, de azoknak is, amelyeknél a személyi kifizetések meghaladják a vállalkozás nyereségét. Az adót válaszhtatja egyéni cég, közkereseti társaság, bt, kft, zrt, szövetkezet, lakásszövetkezet, erdőbirtokosság, végrehajtó, külföldi vállalkozó is, 2018-tól pedig ügyvédi és közjegyezői iroda, illetve szabadalmi ügyvivő iroda is adózhat ezen a módon. 

Mint a nevéből is kiderül, az adót kisebb cégeknek találták ki, a választhatóság létszáma azonban 2017-ben a duplájára, 25-ről 50 főre nőtt. Fontos korlát még az is, hogy az elszámolandó bevétel a váltást megelőző évben nem haladhatja meg az 500 millió forintot. További feltétel, hogy az előző két naptári évben nem függesztették vagy szüntették meg az adószámot, és a mérlegforduló napja december 31.

Nem véletlen ez a megkötés, a kiva ugyanis éves elszámolású adó, amelyet adóévenként kell megállapítani és a következő év május 31-ig bevallani. Adóelőleget azonban negyedévente kell fizetnie az adózónak. A kivába azonban évközben is bármikor be lehet lépni, az adóalanyiság a választást követő hónap első napján jön létre. (Ilyenkor az adott naptári éven belül keletkező önálló üzleti év okán teljesítendő számviteli kötelezettséggel kell számolni.)

Az adóalanyiság megszűnik, ha a létszám 100 főre nő, vagy a vállalkozás bevétele meghaladja az egymilliárd forintot. Más okok is vezethetnek azonban a megszűnéshez. Ilyen természetesen magának a cégnek a megszűnése, de az is, ha végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlés indul. Az is elég azonban, ha a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott vagy igazolatlan eredetű áru miatt jogerős bírságot állapított meg. Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban a kisvállalati adó ismételten nem választható. A társasági adóra való visszatérés során pedig a törvény egy áttérési különbözet meghatározását írja elő. Ehhez a kiva alatt keletkezett eredménytartalék összegét csökkenteni kell a bevételként elszámolt osztalék összegével, valamint a megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értékével. Ha ez a szám pozitív, akkor az tartalékot képez, ha negatív, akkor logikusan az elhatárolt veszteséget növeli a társasági adóalanyiság idejére.


Előző                    Hírek                    Következő